زیراکس ۷۵۳۰

شروع قیمت دستگاه از65.000.000 ریال تا 95.000.000 ریال، بازسازی شده 155.000.000ریال و  آکبند 560.000.000ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .