زیراکس ۷۵۴۵

شروع قیمت دستگاه از75.000.000 ریال تا 105.000.000 ریال، بازسازی شده 165.000.000 ریال و آکبند 610.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.