زیراکس ۷۸۳۰

شروع قیمت دستگاه از105.000.000 ریال تا 120.000.000 ریال، بازسازی شده 170.000.000ریال و آکبند 650.000.000ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .