زیراکس ۷۸۴۵

شروع قیمت دستگاه از100.000.000 ریال تا 130.000.000 ریال، بازسازی شده 190.000.000ریال و آکبند 690.000.000ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.