زیراکس ۷۸۵۵

شروع قیمت دستگاه از120.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال، بازسازی شده 200.000.000ریال و آکبند 870.000.000ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.