شارپ ۳۵۴

شروع قیمت دستگاه از55.000.000 ریال تا 78.000.000 ریال، قیمت دستگاه باسازی شده 90.000.000 ریال. قیمت دستگاه آکبند182.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر خود را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.

دسته: