شارپ ۴۱۰۰

قیمت دستگاه از 140.000.000 ریال تا 170.000.000 ریال و دستگاه باسازی شده 220.000.000 ریال ، دستگاه آکبند 1،935.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد ، با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: