شارپ MX-M350

شارپ MX-M350 یک دستگاه اداری چاپ با تکنولوژی چاپ لیزری است که به صورت سیاه و سفید به چاپ اسناد و تصاویر مختلف می پردازد.

دسته: