شارپ MX7000

شروع قیمت دستگاه از100.000.000 ریال تا 125.000.000 ریالقیمت دستگاه باسازی شده 155.000.000 ریال، قیمت دستگاه آکبند 890.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: