پرس هیترطرح کونیکامینولتا

تومان۴۵۰,۰۰۰

پرس هیترطرح کونیکامینولتا یکی از مواد مصرفی دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا می باشد. این قطعه مناسب دستگاههای فتوکپی کونیکا مینولتا 452، کونیکا مینولتا 552، کونیکا مینولتا 652، کونیکا مینولتا 451، کونیکا مینولتا 550، کونیکا مینولتا  650 است.