پلاتر HP T770

پلاتر HP T770 یک پلاتر مطمئن، با کیفیت و اقتصادی می باشد. این پلاتر به منظور تامین نیاز چاپ پلات و نقشه ها به صورت اختصاصی و با کیفیت بالا طراحی شده است.

دسته: