پلاتر hp500+

دستگاه پلاتر اچ پی 500 یا +hp500 با توجه به مناسب بودن قیمت جوهر و هد یکی از پلاترهای بورس بازار ایران است.اجزای پلاتر که جزو مواد مصرفی محسوب می شود شامل هد، کابل، کریج و مخزن رنگ که   به صورت آکبند تحویل خریدار خواهد شد.

دسته: