پلاتر hp500ps

دستگاه پلاتر  hp500ps با توجه به مناسب بودن قیمت جوهر و هد یکی از پلاترهای بورس بازار ایران است. از این دستگاه چاپ برای چاپ در ابعاد بزرگ استفاده می شود. این دستگاه چاپ را  می توانید به صورت استوک اروپا و بازسازی شده خریداری کنید.

دسته: