کاغذکش اورجینال کونیکا مینولتا

کاغذکش اورجینال کونیکا مینولتا یکی از مهمترین مواد مصرفی دستگاه فتوکپی می باشد. این قطعه ی دستگاه وظیفه دارد ورود و خروج کاغذ به دستگاه فتوکپی را کنترل کند. از سه قسمت کاغذکش ورودی ، کاغذکش میانی و  کاغذکش خروجی تشکیل شده است.