کاغذکش طرح کونیکا مینولتا

کاغذکش طرح کونیکا مینولتا یکی از مهمترین مواد مصرفی دستگاه فتوکپی می باشد. این قطعه وظیفه دارد ورود و خروج کاغذ به دستگاه فتوکپی را کنترل کند. از سه قسمت کاغذکش ورودی ، کاغذکش میانی و  کاغذکش خروجی تشکیل شده است.