کانون ۷۰۹۵

دستگاه فتوکپی کانون 7095 مناسب برای تکثیر در دفاتر فنی و مراکز آموزشی فتوكپي ديجيتالي سياه و سفيد كانن تهيه كپي دورويه و تغذيه اسناد اتوماتيك بزرگنمائي، كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيكبايگاني اسناد در هارد ديسك بالاترين كيفيت كپي و كمترين گير كاغذ

دسته: