کانون ۷۱۰۵

دستگاه فتوکپی کانون IR7105 مناسب برای تکثیر در دفاتر فنی و مراکز آموزشی فتوكپي ديجيتالي سياه و سفيد كانن IR 7105تهيه كپي دورويه و تغذيه اسناد اتوماتيك بزرگنمائي، كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك بايگاني اسناد در هارد ديسك بالاترين كيفيت كپي و كمترين گير كاغذ

دسته: