کانون ۸۵۰۰

    با حذف و یا انتخاب هریک از فیلدهای اختیاری اعم از آپشن دستگاه ویا کارکرد آن قیمت تغییر خواهد کرد . پس قبل از خرید با دقت مطالعه فرمایید. دستگاه فتوکپی کانون IR8500 مناسب برای تکثیر در دفاتر فنی و مراکز آموزشی مدارس اداره ها و … .