کونیکا مینولتا ۴۵۴c

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا از خدمات قطعات برخوردار نمی باشد پیشنهاد می شود برای خرید مدل دیگری انتخاب کنید . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوت ویا وضعیتهای مختلف تهیه نمایید . شماره تماس مشاوران خرید.