کونیکا مینولتا c452

شروع قیمت دستگاه از180.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال و دستگاه باسازی شده 290.000.000 ریال. پکیج آموزشی در قالب 22 عدد DVD فیلم آموزشی می باشد که شامل رفع ایرادها، ارور کدها، نحوه سرویسها و حل مشکلات می باشد زمان خرید دستگاه می توانید اقدام به خرید این پکیج نمایید.