کونیکا مینولتا c652

شروع قیمت دستگاه از190.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 300.000.000 ریال و آکبند 1،800،000،000ریال. پکیج آموزشی در قالب 22DVD عدد فیلم آموزشی میباشد که شامل رفع ایرادها، ارور کدها، نحوه سرویسها و حل مشکلات است که می توانید اقدام به خرید این پکیج نمایید .